Spoed

Spoed en weekenddienst

Wat is een spoedgeval?
Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”. Zo zijn uitgevallen vullingen, losse (nood) kronen of -bruggen geen spoedgevallen. Onhoudbare pijn, een ongeval en een nabloeding na een tandheelkundige behandeling vallen echter wel onder de spoedgevallenregeling.

Het gaat hier dus in principe om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende werkdag van de tandarts of tot na het weekend uitgesteld kan worden.

Voor onze patiënten geldt de volgende regeling:
U kunt altijd tijdens de openingstijden van de praktijk bellen, maandagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur, dinsdag van 8.00 tot 12.00 uur 13.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 12.00 uur 13.00 tot 16.30 uur. 

Het telefoonnummer van de praktijk is 013-5141641

’s Avonds en in het weekend kunt u de dienstdoende tandarts bellen en bij afwezigheid van de tandarts op werkdagen is er een waarnemende tandartspraktijk.

Beide telefoonnummers worden vermeld op het antwoordapparaat.

Dienstdoende of waarnemende tandarts:
Als u de dienstdoende tandarts belt, zal hij of zij eerst een aantal vragen stellen om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een spoedgeval en of behandeling van uw klacht niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld. Als er sprake is van een spoedgeval, zal hij of zij u vervolgens behandelen. Het komt vaak voor dat de behandeling die door de dienstdoende of waarnemend tandarts is gestart, door uw eigen tandarts wordt voortgezet.

Betaling van spoedbehandelingen:
Een spoedgevallenbehandeling dient contant te worden afgerekend. Vraag een factuur voor de verzekering. Let op , er zijn toeslagen voor behandelingen in de avond, de nacht en zaterdag en zondag. Kosten kunnen wel oplopen tot ca. € 200.00 en meer, als er een wortelkanaalbehandeling dient te worden uitgevoerd

Er is geen pinbetaling mogelijk