Facings en kronen

Facings en kronen

Al onze facings en al onze kronen worden gemaakt van keramiek (gemodificeerd veldspaatporselein), een natuurlijke stof die bijzonder goed door het lichaam wordt verdragen en heel veel lijkt op het natuurlijke glazuur van de tand. Beide materialen zijn uiterst slijtvast en er is geen verschil in uitzetting bij warmte en koude, zodat dat geen invloed op elkaar heeft. Doordat er geen metaal zit in keramiek kent men ook niet het probleem van metaaloxiden in de mond en van hinderlijke elektrische spanningen, dat je wel aantreft tussen bijvoorbeeld een gouden kroon en een er naastgelegen amalgaamvulling. Metaalvrije restauraties, dat is iets waar men steeds meer naar streeft.

Een facing is oorspronkelijk een dun plaatje keramiek dat op een tand of kies wordt geplakt met de bedoeling de tand of kies een fraaier uiterlijk te geven. Soms wordt het keramische plaatje op een onbeslepen element geplakt, maar meestal moet vanwege de vorm het element een beetje worden beslepen. Soms alleen de voorkant maar vaak ook iets van de bovenkant en de zijkanten. Bij de patient hieronder is aan alle zijden wat weggeslepen

 Voor

 Na

Afhankelijk van de situatie moet er veel of weinig van de tand worden afgeslepen. Gemiddeld wordt er van de te behandelen tand 0,8 millimeter van de voorzijde en de zijkanten weggeslepen en 1,5 millimeter van de snijkant. Van de tanden die u hieronder ziet is niets weggeslepen en zijn de facings op de onbeslepen tanden geplakt.

 Voor

 Na

Doordat een facing niet de gehele tand of kies omvat zit het niet vaster aan het element dan de lijm waarmee deze is vastgeplakt aan het element, sterk is. Bij een goede bevestiging betekent dit dat men er voor jaren plezier aan heeft tenzij er extra belasting plaatsvindt door bijvoorbeeld knarsetanden. Knarsetanders pikken we in het algemeen snel uit vanwege de slijtfacetten op andere elementen, maar helaas niet altijd; deze laatste groep loopt het risico dat de facing loslaat of afknapt. Ook het doorbijten van naaigaren etc. brengt de nodige risico’s met zich mee, doordat op een klein vlak enorme krachten worden losgelaten.

Een kroon is in feite niets anders een facing waarbij de voor- en bovenkant is beslepen maar ook de zijkanten en de achterkant. Aan de buitenkant ziet men geen verschil tussen een facing en een kroon. Onderstaand voorbeeld laat dat zien. Rechts ziet men een nieuwe kroon en links een facing.  Overigens, de blauwe rand onder het tandvlees die u bij de oude (porselein op metaal) kroon op de foto ziet zult u bij volledige keramische kronen niet weer terugzien. Ook later niet.

 Voor

 Na

In de litteratuur wordt standaard een periode van 10 jaar aangehouden dat een kroon of facing mee moet gaan. In onze praktijk hebben we de ervaring dat kronen en facings veel langer mee gaan, vaak wel meer dan 30 jaar. Aangezien tandarts Wannijn al meer dan 30 jaar veel ervaring heeft met karamische restauraties kan de duurzaamheid hiervan vrij nauwkeurig worden gemeten. Hieronder ziet u een casus waarbij de 4 frontkronen al meer dan 10 jaar in de mond aanwezig zijn zonder dat er gebreken of verkleuringen te constateren zijn.

 Voor

 Na